Kviečiame į moterų inovacijų sprintą

"Women for Global Challenges"

Siekdami išlikti konkurencingi, turime nuolat keistis.  Šiandien pasaulis vienijasi siekdamas išspręsti globalius iššūkius: klimato kaitą, skurdą, užtikrinti kokybišką išsilavinimą, sveikatą, atsakingą išteklių naudojimą, tvarią ekonomiką. Darnaus vystymosi tikslai yra pamatas kuriant šiandienines inovacijas ir ateities produktus.
Šiuo projektu siekiame paveikti pasaulio kaitą ir užtikrinti moterų inovatorių įgalinimą.